KONTAKT

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest:
Feel the Freedom-Mariusz Cieślik
z siedzibą w Lublinie, ul. Lwowska 10/21, 20-128 Lublin WWW.EMSLUBLIN.PL
Jak uzyskać dodatkowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
adres pocztowy: Feel the Freedom-Mariusz Cieślik, ul. Lwowska 10/21, 20-128
adres e-mail: info@emslublin.pl
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez FtF?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji umowy a podstawie Twojej dobrowolnej zgody (dane zwykłe art. 6 ust. 1 lit. a i b oraz szczególne kategorie danych - dane o zdrowiu- art. 9 ust 2 lit. a RODO).
Dodatkowo, w przypadku imprez dofinansowanych, przetwarzamy Twoje dane w celu sprawozdawczości i rozliczeń z podmiotem dofinansowującym.
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Feel the Freedom może udostępniać Pani/Pana dane osobowe podmiotom wspierającym nas w realizacji zajęć, firmom serwisującym systemy teleinformatyczne i świadczącym usługi księgowe, w przypadku imprez dofinansowanych udostępniamy Twoje dane identyfikacyjne i adresowe podmiotom dofinansowującym.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe, w zależności od ich rodzaju, będą przetwarzane przez nas okres wynikający ze szczegółowych przepisów ustawy.
Jakie masz uprawnienia wobec Feel the Freedom w zakresie przetwarzanych danych?
Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO o ile szczegółowe przepisy prawa na to pozwalają.
Ponadto masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:
adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Przewiń do góry